Vedlikehold

Ingen ting varer evig. Heller ikke fast eiendom. Men med riktig stell og vedlikehold kan et bygg holde seg veldig mye lenger enn om det ikke følges kontinuerlig. I BEFAS vet vi at rett vedlikehold og oppfølging ivaretar både huseiers og leietakers interesse, og vi vet hvordan det skal gjøres!

Når en eiendom vedlikeholdes som den bør, bevares det gode stedet hvor leietaker kan drive sin virksomhet fra, og huseier kan være trygg på at eiendommens verdi bevares. Håndverksmessig utført vedlikehold er dessuten ikke bare noe som kan være ønskelig. I de fleste leieavtaler er dette også en plikt som leietaker har i løpet av leieforholdet. BEFAS leverer rådgivning for hva som bør gjøres og hvordan det bør gjøres. I tillegg kan vi utføre vedlikeholdet – enten det er på vegne av huseier eller leietaker. Kontakt oss gjerne for å høre mer om godt vedlikehold!