Rive- og saneringstjenester

BEFAS er et selskap som liker å skape og bevare verdier. Vi synes det er kjekt når noe nytt tar form, og vi synes det er gøy å tilrettelegge og bygge slik at huseier og leietaker blir fornøyd. Men av og til er det slik at noe må vekk før noe nytt kan tre fram. Da må det kanskje rives. Det er vi god til!

For riving handler om noe mer enn å ta ned en vegg, et tak eller gulv. Når noe er revet må det sorteres, håndteres og fjernes. God planlegging og logistikk er halve jobben – vi vet det, og vi kan det.

BEFAS har lang erfaring med riving og sanering, og vi gjør det alltid med fokus på helse, miljø og sikkerhet.