Rehabilitering

Fra tid til annen er det ønskelig å oppgradere hele eller deler av et bygg. Det kan for eksempel skyldes ønske om leietakertilpasninger eller at huseier vil gjøre en grundig fornying av sin eiendom. BEFAS leverer og formidler håndverkstjenester innen alle fag. Fagkretser som vi selv ikke besitter, henter vi inn fra et bredt nettverk av dyktige leverandører som vi har lang erfaring fra å samarbeide med.