Prosjekt- og byggeledelse

I BEFAS Prosjekt håndterer vi varierte prosjekter innen fast eiendom. Prosjekter som riving, oppbygging og ombygging har i seg selv ulik karakter, og noen prosjekter er store, noen prosjekter er små. Felles for dem alle er at de skal koordineres og ledes slik at det endelige produktet leveres som avtalt og til avtalt tid. Når ulike fag skal levere sine tjenester, må dette legges til rette for. BEFAS håndterer slik tilrettelegging, ivaretar prosjektets fremdriftsplan, og er byggherrens representant i den daglige håndteringen av et hvert prosjekt. Stort eller lite.