- totalløsninger innen eiendom

Kontakt

Roar Barmen-Fløisand
Daglig leder
Jurist

M: 91 85 54 72
T: 55 56 04 00
F: 55 23 33 29

roar@befas.no
www.befas.no

Næringstomter til salgs