- totalløsninger innen eiendom

Kontakt

Roar Barmen-Fløisand
Daglig leder
Jurist

M: 91 85 54 72
T: 55 56 04 00
 

roar@befas.no

www.befas.no