Vakttelefon

- bemannet 24 timer
i døgnet på telefon


97 75 78 55


Bergen Eiendomsforvaltning AS
Strandgaten 18
5013 Bergen


T: 55 56 04 00
F: 55 23 33 29

Kontakt