Styrearebeid

Eksterne styremedlemmer kan ofte være en styrke i ulike organisasjoner, og det kan bære med seg en rekke fordeler ved å kunne se en organisasjon, dens muligheter og utfordringer, daglige drift og særlige situasjoner fra utsiden. I BEFAS har vi lang og god erfaring gjennom styrearbeid fra en rekke ulike selskaper og forskjellige bransjer.  Vi bidrar gjerne med å tilføre vår ekspertise og erfaring til både nye og mer etablerte selskap, og har dessuten særlig kompetanse innen styring av gründerbedrifter med de utfordringer som deri følger.