Økonomisk rådgivning

I forbindelse med fast eiendom oppstår det gjerne fra tid til annen spørsmål relatert til økonomi. Dette kan være knyttet til plassering av midler, opptak av lån, refinansiering av lån, spørsmål om lånerenter, samt andre former for finansiering av prosjekter. I BEFAS har vi over 30 års erfaring med denne typen spørsmål, og vi bistår gjerne med å finne løsninger og se muligheter for våre kunder.