Kontakt med leietakere

I BEFAS er vi alltid opptatt av at leietakere skal trives i de bygg vi forvalter. Det innebærer at vi vektlegger en god kontakt med leietakerne gjennom oppfølging og møter i løpet av leieforholdet. Vår erfaring er at slike møter bidrar til å bedre kontakten mellom leietaker og utleier, og legger til rette for at leietaker kan trives i velfungerende bygg. På den måten kan leietaker utelukkende ha fokus på sin egen kjernevirksomhet og ikke på eventuelle problemstillinger knyttet til de lokaler man leier.