Juridisk rådgivning

Det er mange forhold inne fast eiendom som kan medføre uenighet og rettstvister mellom ulike parter. Noen ganger blir dette dessverre en realitet, og da kan det være nødvendig med særlige kunnskaper på ulike rettsområder for å fastslå ulike parters rettigheter og plikter. BEFAS har lang erfaring med å gi juridiske råd og betenkninger til våre kunder, og kan tilby dette som en del av våre forvaltningstjenester.