Forretningsførsel

Som forretningsfører håndterer BEFAS hele eller deler av den daglige forvaltningen av et eiendomsselskap eller eierseksjonssameie. Dette innebærer utfakturering av husleie eller felleskostnader og oppfølging av innbetalinger og eventuelle restanser. Videre håndterer BEFAS inngående post, videreformidling av nødvendig informasjon til styret og eiere, samt den daglige kontakten med leietakere, seksjonseiere, leverandører og det offentlige. Hva som skal håndteres av BEFAS og hva som skal håndteres av styret eller eiere avtales klart i en underliggende forretningsføreravtale. På den måten kan en være sikker på at alle sider av den forretningsmessige driften er ivaretatt på en god og riktig måte både i henhold til gjeldende regler og eiers ønsker.

For eierseksjonssameier innebærer forretningsførselen videre å delta på sameiermøter, forestå innkalling til disse, samt ivareta sekretærfunksjonen i møtet og innrapportering til Brønnøysundregistrene når det er påkrevd. Ved inngangen til nytt kalenderår sørger BEFAS også for at riktige opplysninger innberettes ligningsmyndigheten hva angår seksjonseiers andel av felles gjeld og formue. I tillegg til dette bidrar BEFAS med forslag til driftsbudsjett for sameiet.

Også andre oppgaver i tillegg til de nevnte kan etter ønske inngå som en del av BEFAS sine oppgaver, så som deltakelse i styremøter.