Forhandling av leieavtaler

En viktig del av et forretningsbygg eller boligkompleks er at det til enhver tid er utleid. Ledige lokaler betyr tapte leieinntekter og gjerne også felleskostnader som huseier må bære selv. Det er derfor avgjørende at utleie av et bygg fungerer effektivt med tanke på å finne gode leietakere samt å inngå leieavtaler som gjenspeiler riktig husleie i forhold til leieobjekt og marked.

BEFAS kan i rollene som forretningsfører og daglig leder av eiendomsselskap vise til svært gode resultater både i forhold til hurtig utleie av ledige lokaler, riktige leietakere til lokalene og gode leiepriser. Dessuten besitter vi gode kunnskaper innen husleierett, og benytter oppdaterte og gode leieavtaler som legger grunnlaget for at både utleier og leietaker kan føle seg trygg på leieforholdet er inngått på riktige premisser og som minsker risikoen for tvister i løpet av eller ved opphør av et leieforhold.