Vaktmestertjenester

Det man gjerne forbinder med tradisjonelle vaktmestertjenester, er kanskje en en som koster rundt bygget og skifter lyspærer ved behov. Moderne drift av et bygg tilsier imidlertid at vaktmesterens rolle er langt videre og viktigere enn som så. Med økt krav til tekniske løsninger, økt grad av automatikk og teknikk, energi, miljø og sikkerhet, kreves det at vaktmesteren ved et bygg besitter bred kunnskap på mange områder. En god vaktmester skal ha øye både for detaljene og det store bildet, og sørge for at bygget på bred basis driftes optimalt. Derfor kaller vi den moderne vaktmester for driftsleder. En som tar ansvar for og leder den daglige tekniske driften av fast eiendom. 

Under finner du en oversikt over en rekke av de tjenestene vi tilbyr knyttet til daglig drift av fast eiendom. 

-          Utvendig renhold
-          Snørydding
-          Kosting
-          Kontroll med og skifte av lyskilder
-          Daglig vedlikehold
-          Vedlikeholdsplanlegging
-          Fremstilling av FDV-dokumentasjon
-          Nøkkeladministrasjon
-          Ettersyn med dører, låser, pumper
-          Ettersyn med garasjeporter
-          Renovasjon, avfallshåndtering
-          Innhenting og inngåelse av servicekontrakter
-          Oppfølging serviceavtaler
-          Oppfølging av leverandører, renholder, vakthold, elektriker, rørlegger etc.
-          Teknisk tilsyn og kontroll med heis, ventilasjon, sprinkleranlegg etc.
-          Kontroll/test av sprinkleranlegg
-          Lysstyring