Leietakerservice

Det skal være godt å være leietaker i et bygg som driftes eller forvaltes av BEFAS!

Det betyr at vi utfører en rekke tiltak på vegne av huseier for å dekke leietakers behov, og det betyr at vi tilbyr våre tjenester for deg som leietaker slik at du kan ha fokus på egen kjernevirksomhet og ikke på håndtering av praktiske forhold i tilknytning til ditt leieforhold. Derfor tilbyr vi blant annet

-          vedlikehold av leiearealer
-          ombygging og rehabilitering
-          bortkjøring av avfall
-          formidling av håndverktjenester
-          kontroll og utskifting av lyskilder

Kontakt oss gjerne dersom du har arbeid som du ønsker at vi skal utføre for deg eller din bedrift.