Helse, miljø og sikkerhet

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Leietakere i ethvert bygg har således selv ansvaret for å følge opp at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver imidlertid ansvarsfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av de leide lokalene. Som driftsansvarlig for et bygg vil BEFAS derfor ivareta huseiers forpliktelser, men vil også kunne bistå leietaker i møte med sine

I henhold til de respektive driftsavtaler, gjennomgår BEFAS hvert år de eiendommer vi drifter med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Typiske fokusområder i en slik årlige gjennomgang vil kunne være brannøvelser og opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, el-anlegg, heisanlegg og ventilasjonsanlegg. Vi gjør oppmerksom på at det som her er nevnt, i all hovedsak er knyttet til eiendommens fellesareal. Dette ettersom tekniske anlegg innenfor leieareal, om ikke annet er avtalt, er leietakers ansvar. Overfor våre leietakere tilbyr vi imidlertid gjerne tilleggstjenester innen bistand til HMS som en del av vår leietakerservice.