Brannvern

Det er lite som er mer ødeleggende for en bygning enn brann. Så vel for huseier som leietaker vil en brann kunne ha enorme konsekvenser både menneskelig sett, økonomisk sett og for driften av virksomheten i bygget. Det er derfor avgjørende at det på alle måter gjøres mest mulig for å minske risikoen for at brann oppstår. Dette gjør vi i BEFAS ved å sette fokus på det forebyggende arbeidet som utføres.

Alle våre driftsledere har gjennomgått brannvernelederkurs. Dette bidrar til et høyt kompetansenivå blant våre medarbeidere, og det sikrer at vårt brannforebyggende arbeid gjøres på beste måte. Når BEFAS har ansvaret for brannforebyggende arbeid i våre bygg, innebærer det bl.a.:

-          Avvikshåndtering
-          Brannvernopplæring
-          Brannøvelser
-          Internkontroll brannvern
-          Oppfølging og tilsyn
-          Kontroll av varslingsanlegg, brannsentral
-          Klokketester
-          Sprinklertester
-          Test av slokkemidler
-          Utarbeider nødvendig branndokumentasjon
-          Fremstilling av rømningsplaner og branntegninger
-          Rapportering 

Dersom du ønsker å bedre brannvernet ved din eiendom er vi klar til å bidra med det vi kan. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring og noen innspill fra oss!